Ajuda

Ajuda

Per tal de dur a terme aquesta quantificació ambiental de les PMA cal considerar que l’usuari/a haurà d’omplir un formulari amb dades de la seva pròpia explotació/empresa. Com més exactes siguin les dades aportades, més exactes seran els resultats. Tanmateix, l’eina permet a l’usuari comparar l’impacte ambiental de les seves PMAs respecte les dades de referència per al seu producte i baula.

Instruccions

1

Completar el qüestionari ("Formulari") amb la major precisió possible d'acord a les unitats de mesura indicades.

2

En alguns casos hi ha diferents possibilitats per escollir d’una llista desplegable, triar aquella per la qual es disposi d'informació més detallada. Per altres directament caldrà posar els vostres valors.

3

L'eina proporciona uns valors de referència, respecte als quals seran comparades les dades introduïdes, en cas de desconeixement, es poden utilitzar els valors de referència.

4

Hi ha tres baules, producció primària, comerç engròs en origen i comerç engròs en destí per a les quals es demana informació. L'usuari pot triar la opció oportuna (baula o baules per les que tingui dades reals), la resta els càlculs es faran en funció dels valors de referència.

Comença la teva quantificació