Intro

Benvinguts a l’eina per a la quantificació de l’impacte ambiental de les pèrdues i el malbaratament alimentari

La present eina neix d'una iniciativa del Departament de Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) en el marc dels projectes de Diagnosis de les pèrdues i el malbaratament alimentari del sector agroalimentari a Catalunya.

En el marc d’una normativa i un consumidor cada cop més exigent amb la problemàtica ambiental, la present eina per a la quantificació de l’impacte ambiental de les pèrdues i el malbaratament alimentari serveix per a que els agents de cada baula de la cadena agroalimentària puguin quantificar l’impacte ambiental de l’activitat i per tant, el corresponent impacte a les pèrdues i malbaratament alimentari (d’ara en endavant, PMA) produïdes en el seu cas específic. L’eina inclou les baules de producció primària, comerç engròs en origen i comerç engròs en destí. Els productes disponibles per l’avaluació de l’eina aniran augmentant conforme es vagin fent més estudis de Diagnosi. Aquesta eina pretén conscienciar sobre l’impacte ambiental que impliquen les PMAs, així com ajudar a identificar potencials aspectes millorables des d’un punt de vista ambiental. Si amb aquest coneixement avancem en la reducció de les PMAs i els impactes ambientals que aquestes generen, estarem avançant cap a un sistema agroalimentari més sostenible, un dels reptes prioritaris del DACC.

Fundació Espigoladors

Font: Fundació Espigoladors

Objectius

1

Sensibilitzar als agents de la cadena agroalimentària sobre les pèrdues i el malbaratament alimentari (PMA), i en concret, sobre l’impacte ambiental que aquestes generen.

2

Realitzar l’avaluació de l’impacte ambiental de les PMA adaptada al cas específic de cada usuari/a , tot identificant els punts ambientalment febles de la cadena de producció de cada usuari/a per tal de prioritzar accions i recomanacions per reduir el seu l’impacte ambiental.

3

Recopilar les dades d’impacte ambiental per a finalitats de recerca i coneixement.

Comença la teva quantificació